Headquarter & Manufacturing site

Address: No.: 1, Ba’er Road, Jiangdong District, Jiangshan Economic Development Zone, Quzhou, Zhejiang, China

Tel: +86-570-4051365

Fax: +86-570-4332762

E-mail: info@wfchemie.com 

Sales Center

Address: No. 333, Pingshui Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang, China

Tel: +86-571-8799 2987

Fax: +86-571-8581 8567

E-mail: info@wfchemie.com

Leave a message